Våre arbeider

Ferdigstilte prosjekter blir lagt ut her fortløpende

Heller

Heller

Heller

Heller

Heller

Heller

Trappetrinn

Trappetrinn

Hagebenker

Hagebenker

Hagebenker

Hagebenk

Hagebenker

Hagebenk

Hagebenker

Hagebenk

Håndstein på pall

Håndtein på pall

Håndstein på pall

Håndstein på pall

Tysnes

Os Naturstein Industri - natursteinsmur

Tysnes

Os Naturstein Industri - bilde

Tysnes

Os Naturstein Industri - bilde

Lysefjorden

Os Naturstein Industri - bilde

Vedholmen

Os Naturstein Industri - bilde